Odkazy

Picturewww.strukturalni-fondy.cz - Informace o výzvách a příručkách

www.czechinvest.org - Agentura pro podporu podnikání a investic

www.esfcr.cz - Evropský sociální fond

www.msmt.cz - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

www.mpo.cz - Ministerstvo průmyslu a obchodu

www.env.cz - Ministerstvo životního prostředí

www.mmr.cz - Ministerstvo pro místní rozvoj

magistrat.praha-mesto.cz - Magistrát hl. města Prahy