Naše služby

PictureNabízíme odborné grantové poradenství individuálního podnikatelského záměru zdarma, jehož nedílnou součástí je vyhledání vhodného dotačního programu, doporučení harmonogramu projektu či výběr indikátorů pro projektovou žádost.

Rozhodnete-li se využít našich služeb, tak máte na výběr více možností.

1) Komplexní nabídka zpracování žádosti

 

2) Zpracování pouze nejdůležitější části projektu – studie proveditelnosti, jež obsahuje

 

3) Výběrová řízení

Součástí našeho týmu je i právník, který se specializuje na problematiku výběrových řízení a pro naše klienty zajišťuje nastavení podmínek pro výběr dodavatelů dle pravidel jednotlivých dotačních programů.

Správný postup při výběrovém řízení je jednou z nejdůležitějších součástí projektu, která podléhá důsledné kontrole jak řídícího orgánu, tak ze strany EU. Nejen z těchto důvodů doporučujeme využít našich služeb k zajištění kompletního a bezchybného průběhu výběrového řízení.

 

4) Dotační management

Obsahuje nabídku služeb pro subjekty, jež byly úspěšní a získaly požadovanou dotaci. Jedná se o administraci realizovaného projektu, vypracování průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv, udržitelnosti projektu, hlášení o pokroku či poradenství při závěrečném vyúčtování projektu